Všeobecné obchodní podmínky

společnosti JAMAI CAFÉ s.r.o., se sídlem Vlčnovská 2344, 688 01 Uherský Brod, IČ: 03570819 DIČ: CZ03570819

Úvodní ustanovení

1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”) platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném na doméně www.jamai.cafe dále jen Internetový obchod). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost  JAMAI CAFÉ s.r.o., se sídlem Vlčnovská 2344, 688 01 Uherský Brod, IČ: 03570819 DIČ: CZ03570819 (dále jen “prodávající”) a kupujícího (zákazník, spotřebitel –  dále jen “kupující”) a to na základě objednávky, která se řídí těmito Podmínkami. 

2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li druhou smluvní stranou naproti Prodávajícímu spotřebitel, tedy osoba, která neuskutečňuje nákup v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen Spotřebitel), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou Spotřebitel, avšak fyzická či právnická osoba nakupující v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění platných novel.

Objednávka – kupní smlouva

Objednávky – Objednávka Kupujícího uskutečněná prostřednictvím Internetového obchodu je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem potvrzení o přijetí objednávky ze strany Prodávajícího na e-mailovou adresu Kupujícího, je-li správně uvedena. O úspěšnosti potvrzení objednávky Prodávajícím je Kupující informován na stránce s potvrzením objednávky. Nepodaří-li se potvrzení přijetí objednávky Kupujícímu odeslat, považuje se kupní smlouva za uzavřenou okamžikem odeslání objednávky Kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají oběma stranám vzájemná práva a povinnosti.

Přijetí obchodních podmínek – Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Jakékoliv úpravy těchto Obchodních podmínek, Reklamačního řádu či podmínek Kupní smlouvy ze strany Kupujícího musí být Prodávajícím samostatně potvrzeny – za jejich přijetí Prodávajícím se nepovažují automatická e-mailová potvrzení.

Změny či zrušení ze strany Prodávajícího – Prodávající si vyhrazuje právo zrušit či změnit objednávku, resp. kupní smlouvu nebo její část, v případě, že a) není schopen obstarat požadované zboží v požadovaném množství, b) se výrazným způsobem změnila cena zboží určená dodavatelem, c) má pochybnosti o důvěryhodnosti Kupujícího či údajích uvedených v objednávce a domnívá se, že jednání Kupujícího by mohlo vést k finanční újmě Prodávajícího. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Případné dohodnuté změny v objednávce, resp. kupní smlouvě, zanese Prodávající do objednávkového systému. V případě, že Kupujícímu touto situací vzniknou jakékoliv přeplatky či nedoplatky u Prodávajícího, zavazují se obě smluvní strany tyto finanční položky neprodleně vyrovnat.

Změny či zrušení ze strany Kupujícího – Kupující má právo objednávku zrušit či změnit, je-li v objednávkovém systému ve stavu “Čeká”, a to formou e-mailu či telefonicky.

Upřesnění – Objednávka Kupujícího je Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

Dodání zboží

Místo určení – Zboží je zasíláno do České republiky. Dodání do jiných zemí je nutné předem domluvit s Prodávajícím.

Způsob doručení

DPD nebo Zásilkovna – Zboží je zasíláno prostřednictvím přepravní společnosti DPD nebo Zásilkovna (dále jen Přepravní spol.)

Osobní převzetí – zboží lze vyzvednout také na prodejnách JAMAI CAFE

Doba vyřízení – Objednané zboží – pražená káva – je expedováno do 4 pracovních dnů a to z důvodu čerstvého pražení aktuální zakázky. Ostatní sortiment, který máme skladem zasíláme do 4 pracovních dnů. Sortiment, který nemáme skladem zasíláme do 14ti dnů.

Způsoby úhrady

Objednané zboží je možné uhradit:

 • Dobírkou – při volbě dopravy DPD
 • Hotově nebo kartou – při volbě osobního odběru
 • Platba kartou
  • Nejrychlejší způsob zaplacení on-line. Do rozhraní Platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.
 • Platba bankovním převodem
  • Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.

Poštovné a poplatky

 • Platba dobírkou – přepravu v rámci ČR zajišťuje dopravce Geis Parcel CZ s.r.o.
 • Platba hotově (osobní vyzvednutí) – žádné přepravné ani manipulační poplatky
 • Platba kartou nebo bankovním převodem – žádné poplatky

Cena přepravného

 • liší se dle vybraného způsobu doručení
 • při odběru nad 1500,- Kč vč. je přepravné zdarma

Registrace uživatele

Registrovaní uživatelé mají možnost sledovat stavy svých dříve uskutečněných objednávek

Při dalším nákupu můžete použít dříve použitou fakturační/dodací adresu

Registrací souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení

Právo Spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Možnost vrácení:

 • Kupující – Spotřebitel má právo zboží Prodávajícímu vrátit podle §53, odst. 7 Občanského zákoníku i bez udání důvodu. Toto právo má Kupující – Spotřebitel ve lhůtě 14 dnů od obdržení (převzetí) zboží. Kupující – Spotřebitel má právo požadovat za zboží peníze nebo jiné zboží.
 • Místo vrácení – V případě odstoupení od smlouvy v rámci 14denní lhůty je Kupující – Spotřebitel povinen vrátít Prodávajícímu zboží (včetně faktury) na doručovací adresu uvedenou na stránce “Kontakty”.A to v původním obalu a nepoškozené.
 • Vrácení peněz – Peníze za zboží vrácené dle §53, odst. 7 Občanského zákoníku budou Kupujícímu – Spotřebiteli zaslány převodem na jeho bankovní účet či šekovou poukázkou na adresu, a to nejpozději do 30 dnů od fyzického obdržení zboží Prodávajícím. Náklady na přepravu v případě vrácení zboží hradí Kupující – Spotřebitel. Je mu však vráceno poštovné, které Prodávající vynaložil na expedici zásilky.

Reklamační řád

V případě, že budete mít důvod k reklamaci, neváhejte se na nás obrátit. Budeme se snažit vyřídit reklamaci k vaší plné spokojenosti. Postup reklamace bude probíhat podle platného právního řádu ČR a v souladu s Reklamačním řádem prodávajícího. Kupujícímu se doporučuje prohlédnout si zboží okamžitě po jeho převzetí, aby bylo možné zjistit případné vady nebo poškození.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s níže uvedeným Reklamačním řádem.

Jako doklad o záruce vystavuje obchod www.jamai.cafe ke každému zakoupenému zboží účetní doklad – fakturu se všemi náležitostmi účetního dokladu a dalšími potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, datum, cena, množství, číslo objednávky).

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Zákonná záruční doba je 24 měsíců. Vzhledem k povaze nabízeného zboží na eshopu se tato lhůta vztahuje na veškeré zboží s výjimkou pražené kávy, jejíž doba trvanlivosti je vždy vyznačena na balení.

Jak postupovat při reklamaci

Jestliže se vyskytne důvod k reklamaci, informujte nás o tom emailem (prazirna@jamai.cafe), telefonicky (+420 736 480 425) .

Přesvědčte se, že zboží je stále v zákonné záruční době, tj. neuplynula lhůta 24 měsíců od převzetí zboží, v případě pražené kávy neuběhla doba trvanlivosti vyznačená na obalu.

Reklamované zboží nám buď můžete vrátit osobně na adrese: Vlčnovská 2344, Uherský Brod 68801 nebo zaslat poštou na adresu: Vlčnovská 2344, Uherský Brod 68801. Upozornění – zásilku nezasílejte dobírkou. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

Přiložte k reklamovanému zboží dopis s vašimi kontaktními údaji a popisem vady, která je příčinou reklamace a kopii nákupního dokladu.

Aby mohla být reklamace uznána platnou, musí být splněny tyto podmínky:

 • Zboží je vráceno kompletní, v původním stavu.
 • Zboží není záměrně poškozeno.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

 • běžným používáním výrobku,
 • nesprávným používáním výrobku,
 • nesprávným skladováním,
 • vlivem přírodních živlů či vyšší moci.

Lhůta na vyřízení reklamace

Prodávající má dle Zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud by prodávající tuto lhůtu nestihl, má kupující stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen “rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

V případě, že dojde k rozporu s kupní smlouvou, postupujte stejně jako v případě reklamace.

Jak budeme postupovat

Vámi reklamované zboží posoudíme a budeme vás bezodkladně informovat o dalším postupu.

Dle povahy vady, zboží vyměníme nebo opravíme.

Nebudete-li mít zájem o výměnu nebo opravu, vrátíme vám cenu reklamovaného zboží+ poštovné

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na Internetovém obchodě Prodávajícího v den odeslání objednávky, resp. uzavření kupní smlouvy. Tyto Obchodní podmínky Kupujícímu umožňují jejich archivaci. Změnu Obchodních podmínek oznámí návštěvníkům Internetového obchodu prostřednictvím zprávy na titulní straně.

Ochrana osobních údajů

Informace o Kupujícím jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od Kupujícího užívá Prodávající výhradně pro vnitřní potřebu své obchodní firmy a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu Kupujícího nakládá Prodávající s jeho osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští Zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

TYTO VOP jsou platné a účinné od 1.1.2015